Alçı Sıva İşleri

Alçı, uzun bir geçmişi ve iyi bir geleceği olan mükemmel bir  yapı malzemesidir.
Alçı bazlı yapı malzemelerinin fiziksel ve teknik özellikleri,  bu malzemeyi dünya çapında benzersiz kılmaktadır
Alçı, nefes alan bir malzeme olup,  mekandaki fazla nemi bünyesinde barındırabilme ve ortamın nemi azaldığında  tekrar geri verebilme özelliğine sahiptir. Normal ve yüksek yangın emniyet  taleplerine cevap verecek nitelikte ateşe dayanıklı bir malzemedir. Başka yalıtım  malzemeleri ile karşılaştırıldığında yüksek değerlerde ses ve ısı yalıtım özelliklerine  sahip olup, gelişmiş standartlardaki talepleri karşılayabilecek niteliktedir.

ALÇININ KULLANILDIĞI YERLER

Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde alçının inşaat sektöründeki önemi gün geçtikçe önemini daha fazla kazanmaktadır.
Günümüzde alçı taşı kullanımında, genel toplamın % 5’ i zirai amaçlı, %10-15 kadarı ise endüstriyel kullanım olarak adlandırılabilecek uygulamalarda tüketilmektedir. Geri kalan alçı taşının tamamı inşaat sektöründe kullanılan alçı türlerinin imalatında tüketilir.
Bu gün imaşşat sektöründe kullanılan sıva alçısı, kartonpiyer alçısı, saten perdah alçısı ve makine sıva alçısı gibi toz alçı ürünleri kullanım miktarları gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra alçı ile hazır bina bölme duvarları, panolar, blok kriş ve tavanlar yapımında kullanılmaktadır.
Alçının inaşşat malzemesi olarak sağladığı avantajları son yıllarda farkeden ülkemiz 2000’ li yılları geçerken 1 milyon ton alçıyı yapılarda kullanır hale gelmiştir. Ancak ülkemizin çağdaş konut ihtiyacının rasonel bir biçimde karşılanabilmesi için çok daha fazlasını kullanması gerekmektedir.
Kimya sanayiinde alçı taşının kullanılması, bundan 40 yıl kadar önce pratik olarak hiç bir alanda kullanılmayan anhidritin (susuz alçı), İngiltere’ de ki Imperial Chemichal Industries şirketinin bu hammaddeyi amonyum sülfata dönüştürülmesi ile başlanmıştır. Bu yöntemde havanın azotu yapay amonyağa dönüştürülerek anhidrit ile birleşmekte ve elde edilen amonyum sülfat tarımda gübre olarak kullanılmaktadır.
Ham jips, beyaz boya, kağıt dolgu malzemesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır.
Kömür işletmelerinde kömür tozlarında kül oranınıartırmak için kullanılır.
Alçı taşı (ham jips) çimento sanayiinde her gün artan miktarlda kullanımaktadır. Nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırma ve bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır.
Son yıllarda alçı sıcak ve soğuk yalıtım malzemesi olarak çok büyük ölçülerde kullanılmaya başlanmıştır.
Binalarda ses izolatörü ve rutubet düzenleyici olarak, konferans salonlarında, lobilerde vb. Alanlarda büyük gürültüleri kesmek için kullanılmaktadır.
Alçı döküm ve kalıp işleri ve seramik endüstrisinde büyük ölçüde kullanılır.
Anhidrit (susuz alçı) kükürt veya kükürt oksitle sülfat asidi elde etmek için kullanılmaktadır. Halen iskoçyada anhidrit ve alçıdan faydalanılarak sülfirik asit üretilmektedir. Yan ürün olarak portland çimentosu imal edilmektedir.
Bunun yanı sıra alçı tıpta, cerrahide, dişçilikte, cam sanayii, sondajcılık, hayvan yemi böcek ilacı üretimi, yapay kükürt, tutkal, plastik üretimi, gıda gibi çok çeşitli faaliyet alanlarında kullanılmaktadır.

Elle Uygulanan Alçı Sıva Sistemleri
Uygulama Şekli

Yüzeyin Hazırlanması
Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile temizlenir. Tuğla duvar, beton duvar ve gazbeton duvarlar, uygulama öncesinde su ile ıslatılmadır. Çok düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulamasından önce pürüzlendirilmeli veya harcın yapışmasını sağlayıcı bir malzeme ile astarlanmalıdır.
Harcın Hazırlanması

  • Temiz bir kaba yapılacak harç miktarına uygun su alınız ve üzerine alçıyı sepeleyiniz.
  • Yüzen alçının ıslanarak batması için 2-3 dakika bekleyiniz.
  • Mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edene kadar karışyıtınız.
  • Harç hazırlandıktan sonra ürün, belirtilen zaman içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama Aşaması
Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü yapıldıktan sonra sıva kalınlığı tespit edilir (maksimum 1.5cm kadar olmalıdır). Bu kalınlığa göre kullanılacak olan anolar, mastar boyunu ve yüzey yüksekliğini aşmayacak aralıklarla yerleştirilir. Anolar arası düşey olarak doldurulur. Böylece mastar aralıkları belirlenmiş olur.
Hazırlanan harç sıva küresi üzerine konup ano kalınlığına göre yüzeye kürekle bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Diğer anolar arası bahsedilen işlem sırasına göre doldurulur. Alüminyum mastarlar anolara dayatılarak ve bastırılmadan mastarlanır. Harcın fazlası da sıyrılarak alınır. Bu işlemden sonra yüzeydeki harç, olduğu gibi bırakılır ve diğer ano aralıklarının dolgusuna geçilir. Harç ön prizini yapmaya başlamadan önce yüzey mala ile perdahlanır.


gold dekorasyon destek

Musique de démonstration.